Brand Name

Trang chủ

Khám phá bí kíp mỏng mềm

Khám phá bí kíp
mỏng mềm

Khám phá bí kíp mỏng thoáng

Khám phá bí kíp
mỏng thoáng

THÔNG TIN CỦA BÉ

* Mẹ lưu ý mỗi mẹ chỉ được đăng ký và nhận mẫu thử 1 lần. Mẹ nhớ điền chính xác và đầy đủ các thông tin cá nhân để Bobby có thể dễ dàng gửi mẫu tới mẹ.

Tã quần Bobby - Từ NSX Tã trẻ em số 1 nhật bản

  • (*) Giảm nhiệt độ bên trong tã so với sản phẩm Tã quần Bobby Siêu thấm Khô thoáng
  • (**) Lõi thấm thoáng khí hơn gấp 2 lần so với lõi thấm của sản phẩm Tã quần Bobby Siêu thấm Khô thoáng